Aanbod

In mijn praktijk werk ik voornamelijk met cognitieve gedragstherapie. Dit is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen, eetstoornissen en meer.

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. In een gedragstherapeutische behandeling brengt u met uw therapeut eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut u om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.
Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoekt u met uw therapeut of die wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer blijkt dat u geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoekt u samen uit welke manier van denken passender is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en het ontwikkelen van positievere gedachten maakt de therapeut gebruik van specifieke oefeningen en huiswerkafspraken. De toekomst is hierbij belangrijker dan het verleden.
Cognitieve gedragstherapie behandelt dus uw gedrag en uw gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut nauw met u samen om tot verbetering van uw klachten te komen. De therapeut sluit zo direct en zo concreet mogelijk aan bij uw problemen.

Daarnaast maak ik veelal gebruik van EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen, verliezen en traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Ter ondersteuning van de gesprekken gebruik ik e-health. Ik maak gebruik van een online behandelprogramma wat ik inzet als aanvulling op de reguliere therapie. Het biedt nadere uitleg en huiswerkopdrachten.

Verder geef ik comet. Dit is een training die zich richt op het verbeteren van je zelfbeeld. Deze training wordt in groepsverband gegeven. Het is bedoeld voor mensen die te vaak negatief tegen zichzelf aankijken, maar die ‘ergens’ wel weten dit negatieve zelfbeeld ‘eigenlijk’ niet terecht is. Zelfbeeldproblematiek komt vaak voor bij mensen met een depressie of angststoornis, maar ook mensen zonder diagnose kunnen in hun dagelijks leven last hebben van overmatige onzekerheid. Het doel van de behandeling is dat mensen een evenwichtiger zelfbeeld krijgen en beter om kunnen gaan met situaties die hen op dit moment nog erg onzeker maken.