Comet

Verder geef ik comet. Dit is een training die zich richt op het verbeteren van je zelfbeeld. Deze training wordt in groepsverband gegeven. Het is bedoeld voor mensen die te vaak negatief tegen zichzelf aankijken, maar die ‘ergens’ wel weten dit negatieve zelfbeeld ‘eigenlijk’ niet terecht is. Zelfbeeldproblematiek komt vaak voor bij mensen met een depressie of angststoornis, maar ook mensen zonder diagnose kunnen in hun dagelijks leven last hebben van overmatige onzekerheid. Het doel van de behandeling is dat mensen een evenwichtiger zelfbeeld krijgen en beter om kunnen gaan met situaties die hen op dit moment nog erg onzeker maken.