Actueel

Openstelling praktijk met betrekking tot het Coronavirus

Zolang er geen verdere beperkingen vanuit de overheid en de beroepsvereniging gelden, blijft de praktijk geopend. Vanzelfsprekend worden de voorschriften van het RIVM gevolgd met betrekking tot hygiëne en contactafstand. Wanneer u of uw huisgenoten zich ziek voelt, is het aan te raden om thuis te blijven. Er bestaat dan de mogelijkheid om te beeldbellen binnen de gestelde AVG-voorschriften of de afspraak per telefoon te doen. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, laat mij dit dan per mail weten. 

 

Wachttijd
Momenteel geldt er een wachttijd van meer dan 12 weken. Gezien de naderende zomerperiode kan ik dit helaas niet specifieker aangeven. 

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met collega’s in de buurt om te informeren of u daar eerder geholpen wordt. Adressen van collega’s kunt u vinden op de site van de LVVP (www.lvvp.info).

Er is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. U wordt opgeroepen voor een intakegesprek op volgorde van aanmelding. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt wanneer uw huisarts van mening is dat een spoedintake noodzakelijk is en daarover met mij contact opneemt.

Onderstaande tekst moet van de NZA worden vermeld:
Verder kunt altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Deze update dateert van 27 april.