Actueel

Vakantie

De praktijk is in verband met vakantie gesloten tot en met dinsdag 17 mei. Vanaf maandag 9 mei wordt de praktijk waargenomen door mijn collega Thera Doets, te bereiken op 06-10885365. 

Aanmeldstop en wachttijd
Momenteel (dd 3 mei) ben ik genoodzaakt een aanmeldstop te hanteren. De wachttijd was inmiddels zodanig opgelopen waardoor helaas ik geen nieuwe aanmeldingen meer aan kan nemen. Zodra dit niet meer van toepassing is, vermeld ik het hier. 

 

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met collega’s in de buurt om te informeren of u daar eerder geholpen wordt. Adressen van collega’s kunt u vinden op de site van de LVVP (www.lvvp.info).

Er is geen wachttijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling. U wordt opgeroepen voor een intakegesprek op volgorde van aanmelding. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt wanneer uw huisarts van mening is dat een spoedintake noodzakelijk is en daarover met mij contact opneemt.

Onderstaande tekst moet van de NZA worden vermeld:
Verder kunt altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Deze update dateert van 3 mei.