Kosten en vergoedingen

In 2024 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp vanuit het zorgprestatiemodel.

Het zorgprestatiemodel werkt met vast omschreven prestaties met bijpassende vastgestelde tarieven. Er zijn vier prestaties mogelijk:
– consult diagnostiek: hierin wordt er onderzocht wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt
– consult behandeling: hierin wordt gewerkt aan het hanteerbaar maken van uw problematiek
– reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen
– groepsconsulten

Het tarief van voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van de behandelaar en de duur van het consult. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt een tarievenlijst bij mij opvragen in de praktijk.

Wanneer ik een contract heb met uw verzekeraar, declareer ik maandelijks rechtstreeks de kosten. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2022 bedraagt dat 385 euro. Dit is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.Wanneer dit niet het geval is, krijgt u een nota. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u daarvan vergoed krijgt, is afhankelijk van uw polis. Informeert u tijdig daarnaar!

Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De kosten komen dan voor uw eigen rekening, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

In 2024 heb ik een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis
Hieronder vallen Zilveren Kruis, Prolife, Avéro, Agis, TakeCareNow, Interpolis, OZF en FBTO zorgverzekeringen. De Friesland Zorgverzekeraar valt hier ook onder.

VGZ
Hieronder vallen Univé, VGZ, IZA en IZZ, UMC en Cares.

CZ
Hieronder vallen CZ, Ohra en Delta lloyd.

Menzis
Hieronder vallen Menzis, Anderzorg en Azivo.

Multizorg
Hieronder vallen ONVZ, ASR, ENO, Zorg en Zekerheid en de daarbij horende labels (De Amersfoortse Verzekeringen/ Ditzo Zorgverzekering/ BeterDichtbij/ VvAA Zorgverzekering/ PNOzorg/ Aevitae/ IAK Volmacht B.V./ Caresco/ Turien & Co/ Salland Zorgverzekeringen/ Hollandzorg/Energiek/ Salland Zorgdirect).

DSW
Hieronder vallen DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland en inTwente.

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Bel dan tijdig af. Belt u niet of te laat, dan wordt er een bedrag van 40 euro in rekening gebracht.