Kosten en vergoedingen

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. In 2021 bedraagt dat 385 euro. Dit is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. Huisartsenzorg, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het eigen risico.

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: kort, middel, intensief of chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan er geswitched worden naar een ‘zwaarder’ product zodat u verzekerd blijft van vergoeding.

Niet alle stoornissen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De kosten komen dan voor uw eigen rekening, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Wanneer ik een contract heb met uw verzekeraar, declareer ik na afloop van de behandeling rechtstreeks de kosten. Wanneer dit niet het geval is, krijgt u een nota. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Hoeveel u daarvan vergoed krijgt, is afhankelijk van uw polis. Informeert u tijdig daarnaar!

In 2021 heb ik een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis
Hieronder vallen Zilveren Kruis, Prolife, Avéro, Agis, TakeCareNow, Interpolis, OZF en FBTO zorgverzekeringen. De Friesland Zorgverzekeraar valt hier ook onder.

VGZ
Hieronder vallen Univé, VGZ, IZA en IZZ, UMC en Cares.

CZ
Hieronder vallen CZ, Ohra en Delta lloyd.

Menzis
Hieronder vallen Menzis, Anderzorg en Azivo.

Multizorg
Hieronder vallen ONVZ, ASR, ENO, Zorg en Zekerheid en de daarbij horende labels (De Amersfoortse Verzekeringen/ Ditzo Zorgverzekering/ BeterDichtbij/ VvAA Zorgverzekering/ PNOzorg/ Aevitae/ IAK Volmacht B.V./ Caresco/ Turien & Co/ Salland Zorgverzekeringen/ Hollandzorg/Energiek/ Salland Zorgdirect).

DSW
Hieronder vallen DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland en inTwente.

Zorg verzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Bel dan tijdig af. Belt u niet of te laat, dan wordt er een bedrag van 40 euro in rekening gebracht.