Klachten

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht geworden in het kader van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Klachten over de GZ-psycholoog?
Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden.
Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen.

Samen oplossen
Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook het klachtenformulier invullen en aan mij geven of toesturen (klachtenformulier).
Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat?
Dan kunt u ook terecht bij de LVVP of het NIP.

Contact met de LVVP

LVVP-klachtenregeling voor volwassenen

U bespreekt uw klacht in eerste instantie met uw behandelaar. Soms is dit lastig of krijgt u onvoldoende gehoor. In dat geval kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van uw behandelaar. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de afhandeling van uw klacht.

Het klachtenformulier

Om tot een efficiënte klachtafhandeling te komen, verzoeken wij u eerst het klachtenformulier in te vullen. U mailt het vervolgens ingevuld naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een van de beschikbare klachtenfunctionarissen z.s.m. contact met u opneemt. U kunt hen zelf ook bellen via tel. (088) 234 16 06.

Mocht u alvorens een klacht in te dienen vragen hebben over tarieven en regelgeving, dan kunt u in eerste instantie terecht bij het LVVP-bureau via tel. (030) 236 43 38 of via t.ruijl@lvvp.info of r.bakker@lvvp.info.

De Geschillencommissie Zorg
Als een cliënt niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000.

LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. Deze Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is per 1-1-2017 digitaal bereikbaar via www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt men naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid) en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Andere mogelijkheden
Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Deze procedures zijn vaak formeel en tijdrovend.
Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.
Adres Regionaal Tuchtcollege Zwolle: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tel. 038-888444.

U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies ook terecht bij het Adviespunt Zorgbelang. Zij beantwoorden uw vragen en geven advies over vervolgstappen.De medewerkers kennen uw patiëntenrechten en de zorgsector bij u in de buurt. Adresgegevens: Kievitstraat 9, 7557 AP Hengelo, tel. 074-2500155.
www.zorgbelang-overijssel.nl