EMDR

In mijn praktijk maak ik veelal gebruik van EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen, verliezen en traumatische gebeurtenissen. Ook komt er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning  dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problematiek zoals verschillende angststoornissen, chronische pijn en een negatief zelfbeeld. De emotionele lading die de herinnering van een ingrijpende gebeurtenis oproept, wordt middels EMDR verminderd. Hierdoor wordt het steeds gemakkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken.